Privacy Statement

Privacy-Statement Stichting Lazy Sonnie Afternoon

De stichting Lazy Sonnie Afternoon, hierna genoemd de stichting, respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link in deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

Foto en video                                                                                                                                  Tijdens de activiteiten van Lazy Sonnie Afternoon worden er mogelijk foto's en video-opnames gemaakt, voor eventueel gebruik op social media of in gedrukte of online uitingen. Bij deze activiteiten brengt de fotograaf met name de muzikan(en) in beeld en de ruimte als geheel. Heeft u hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij de fotograaf.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie
Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze stichting vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten en diensten van derden die het onderwerp van onze stichting betreffen. Uw e-mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten door u zelf in de mailings af te melden voor de nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de stichting. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze stichting.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via info@lazysonnieafternoon.nl

De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap van de stichting uit de administratie worden verwijderd.

Son en Breugel, 03-10-2018